Akupresura, moxování, baňkování

Podle čínské medicíny existují akupunkturní dráhy (meridiány), kterými protéká životodárná energie. Na těchto drahách jsou umístěny body, jimiž je možno dráhy ovlivňovat a tím pádem i funkci celého organismu.
Způsobů ovlivňování akupunkturních drah je více. Každý způsob je jiný a každý je vhodný na specifický problém. 

V Centru Empatie se zabývame akupresurou, moxováním a baňkováním. 
Podívejme se blíž na jednotlivé způsoby ovlivňování bodů.

Akupresurní masáž

Dalším známým a velmi účinným způsobem ovlivňování meridiánů je tlaková masáž - akupresura. Často je doporučováná jako „domácí“ technika. Nicméně akupresura může být i výjimečně účinnou terapeutickou technikou. 
Jak se provádí:
Masáž většinou trvá kolem 20-30 min, podobně jako akupunktura. Terapeut masíruje a stlačuje vybrané body a celé dráhy. Někdy se používá vhodná směs éterických olejů, které výrazně zesilují účinky masáže. Masáž bývá velmi příjemná.
Jaké jsou výhody této metody? 
Není bolestivá, naopak je příjemná a relaxační. Tato metoda je zvlášť účinná u chronických stavů a stavů vyčerpání.

 

Moxování

Původní čínský výraz pro akupunkturu čen-ťiou (kovová jehla-vypalování) je možno volně přeložit „kovem a ohněm“. Odkazuje na dva základní prostředky ovlivňování akupunkturních drah – kovová jehla a pelyňková moxa. Moxa je „hořící pelyněk“, který svým teplem zahřívá tělo přes vybraný bod.
Jak terapie probíhá? 
Nejjednodušším způsobem je použití pelyňkového "doutníčku", který se přiblíží k danému bodu do něhož posílá teplo. Na bod je působeno několik minut.
Jaké jsou výhody této metody? 
Moxování je nejúčinnější akupunkturní technikou v případě, kdy je potřeba doplnit chybějící energii do organismu. Také je velmi účinná na stavy jakými jsou nachlazení, revmatismus a další stavy, které jsou v čínské medicíně spojovány s chladem. 

Baňkování

Pro některé případy je velmi vhodné použití baněk (skleněných, plastových nebo silikonových). Baňky se aplikují v případě bolestivých stavů, pohybových problémů, nachlazení a revmatických obtíží. Nicméně baňky je možno účinně využít i u všech chronických stavů a interních nemocí.

Akupunktura

Tato akupunkturní technika je jednoznačně nejefektivnější pro akutní stavy. Dosahuje nejrychlejšího subjektivního zlepšení stavu. Osvědčila se pro bolestivé stavy, pohybové problémy a některé psychické problémy jako jsou například deprese. Dokáže harmonizovat celkový stav organismu a dopomoci k opravdovému uzdravení a k regeneraci.