Osobnostní rozvoj

Arteterapie

Arteterapie je pomocná diagnostická metoda, která umožňuje edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost jež je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob.
K diagnostice dané "životní situace" (náhledu na problém) slouží tzv. KTC test s jehož výsledky je dále pracováno společně s výtvarnými projevy.
 
Pracovní materiály
test: pastelky
malba: vodové barvy, tuš
 
Témata ke zpracování
K tématům zpracování se využívají pohádkové principy a daná aktuální témata.
 
Čeho lze za pomoci vedení dosáhnout (cíle):
- redukce psychických a psychosomatických obtíží
- redukce konfliktů ve vztazích
- využití tvorby jako terapeutického prostředku
- arte postupy jsou dále zacíleny na motivační a emocionální aspekty:
              sebevyjádření
              aktivizace
              sebepoznávání
              sebereflexe
              zmírnění úzkosti
              náhled
              řešení problémů
              katarze
              zpracování konfliktů
              harmonizace osobnosti
              adaptivnější zacházení s emocemi
              kultivace obranných mechanismů
              zpracování strachů
              uvědomění si ženské / mužské role